Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


    • Ασφάλεια των Πληροφοριών- ISO 27001

      Λειτουργώντας κάθε επιχείρηση σήμερα σε ένα πλήρως τεχνολογικά επηρεασμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, η προστασία των πληροφοριών καθίσταται αναγκαία. Η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών μέσω της χρήσης προληπτικών μέτρων ελέγχου, αποτελεί το στόχο του Προτύπου ISO 27001. … Continue reading

      Διαβάστε το άρθρο

Η ποιότητα είναι μια καθημερινή συνήθεια κι όχι μια στιγμιαία πράξη. Αριστοτέλης 347 π.Χ.