Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


    • Ορθολογική Χρήση Φυτοφαρμάκων

      Η κακή χρήση φυτοφαρμάκων έχει αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Ο φορέας διαχείρισης της λίμνης Κάρλας (http://www.fdkarlas.gr/docs/press_release/DT_2318_12.12.2016.pdf) πραγματοποίησε διερεύνηση του φαινομένου των θανάτων ειδών άγριας ορνιθοπανίδας στον Ταμιευτήρα της Κάρλας που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα Ιουλίου – … Continue reading

      Διαβάστε το άρθρο

Η ποιότητα είναι μια καθημερινή συνήθεια κι όχι μια στιγμιαία πράξη. Αριστοτέλης 347 π.Χ.