Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Ζωική Παραγωγή

Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος

Η σειρά των προτύπων AGRO 3 (AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) εκδόθηκε από τον ΟΠΕΓΕΠ (Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων).

Τα πρότυπα προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για:

  • την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας
  • την εκτροφή χοίρων σε μονάδες πάχυνσης ή και αναπαραγωγής
  • τη σφαγή χοίρων και την τυποποίηση χοιρινού κρέατος.

Σκοπός της εφαρμογής των προτύπων της σειράς AGRO 3 είναι ο έλεγχος των διαφόρων χημικών και μικροβιολογικών
κινδύνων που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα στο επίπεδο της εκτροφής, του σφαγείου ή του τεμαχισμού, η τήρηση της ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή της ζωοτροφής, στο επίπεδο της εκτροφής αλλά και στην παραγωγή κρέατος, η διασφάλιση της ευζωίας των ζώων και η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα πρότυπα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών χοιροτροφίας, χοιροτροφικές επιχειρήσεις αλλά και από σφαγεία, τυποποιητήρια κρέατος, αλλαντοβιομηχανίες και επιχειρήσεις πώλησης χοιρινού κρέατος.