Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Ασφάλεια τροφίμων

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των τροφίμων
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000/ HACCP

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO22000, συμπεριλαμβανομένων και των προαπαιτούμενων προγραμμάτων αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων-υπηρεσιών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO22000 βρίσκει εφαρμογή σε επιχειρήσεις:

 • παραγωγής ζωοτροφών
 • μεταποίησης
 • μεταφοράς
 • αποθήκευσης
 • λιανικής πώλησης
 • διάθεσης των τροφίμων
 • εμπλεκόμενες στην αλυσίδα τροφίμων (παραγωγή συστατικών και πρόσθετων, εξοπλισμός, υλικά συσκευασίας τροφίμων κ.α)

Πολύ σημαντικά οφέλη από την πιστοποιημένη εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000), προσαρμοσμένου στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι τα εξής:

 • η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία με αποτέλεσμα τη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.
 • η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων.
 • η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών.
 • η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων.
 • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης .
 • η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης.
 • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.