Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Ασφάλεια των τροφίμων και Ποτών-FSSC 22000

Σχήμα Πιστοποίησης Εφαρμογής Συστήματος για την Ασφάλεια των τροφίμων και Ποτών-FSSC 22000

Το FSSC 22000 (Food Safety System Certification) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται και μεταποιούν τρόφιμα (μη περιλαμβανομένης της πρωτογενής παραγωγής και σφαγής ή συγκομιδής) και οι οποίες προμηθεύουν καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων.

Πρόκειται για «Σχήμα Πιστοποίησης», όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται από τον οργανισμό FSSC 22000. Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και βασίζεται στα πρότυπα ISO 22000:2005, BSI PAS 220:2008 και ISO 22003:2007. Έχει ήδη εγκριθεί από τον GFSI (Global Food Safety Initiative) ως πλήρες πρότυπο για τη βιομηχανία τροφίμων, ισοδύναμο των BRC και του IFS, το οποίο σημαίνει πως δεν θα απαιτούνται πλέον πολλαπλές πιστοποιήσεις συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και συνεπώς δεν θα υπάρχουν επιπλέον κόστη. Το FSSC 22000 εστιάζει στις αποδεκτές καλές πρακτικές στα προαπαιτούμενα (π.χ. παροχές νερού και αέρα, καθαρισμοί, διαχείριση απορριμμάτων, προληπτική συντήρηση).