Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


BRC Fοοd / BRC-IOP

BRC Fοοd

Πρόκειται για τεχνικό πρότυπο ασφάλειας των τροφίμων του Βρετανικού Οργανισμού Εμπορίου (British Retail Consortium – BRC), το οποίο εκδόθηκε προς εφαρμογή στις εταιρείες-προμηθευτές που εφοδιάζουν τις επιχειρήσεις λιανικής με τρόφιμα. Το Πρότυπο δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις λιανικής στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων τους αλλά και συγχρόνως να προστατέψει τον καταναλωτή, παρέχοντας μία κοινή βάση για την επιθεώρηση των εταιρειών που εφοδιάζουν το αλυσίδα τροφίμων με προϊόντα.

Πολύ σημαντικά οφέλη από την πιστοποιημένη εφαρμογή του BRC, προσαρμοσμένου σωστά στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι τα εξής:

  • Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας.
  • Βελτίωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (π.χ νέες συνεργασίες με εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας, Αμερικής και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά BRC).
  • Ανεξάρτητη τεκμηρίωσης εφαρμογής της νομοθεσίας.

BRC-IOP

Tο BRC/ IOP είναι το εξειδικευμένο τεχνικό πρότυπο του Βρετανικού Οργανισμού Εμπορίου (British Retail Consortium – BRC), προς εφαρμογή σε επιχειρήσεις παραγωγής/ διακίνησης υλικών συσκευασίας τροφίμων.