Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


IFS Food

IFS Food

To IFS (International Food Standard – IFS ) αποτελεί πρότυπο της Eνωσης Γερμανών Λιανεμπόρων (HDE) και Γάλλων Λιανεμπόρων (FCD), σε εναρμόνιση με τις διεθνής απαιτήσεις για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI).

Το IFS έχει παρόμοια δομή και απαιτήσεις με το πρότυπο του BRC. Η ανάπτυξη της τελευταίας έκδοσης του προτύπου  είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών ομοσπονδιών εμπόρων λιανικής (Γερμανικής, Γαλλικής και Ιταλικής). Το πρότυπο προορίζεται για εφαρμογή σε εταιρείες παραγωγής τροφίμων ή συσκευασίας-τυποποίησης χύμα τροφίμων ενώ δεν καλύπτει την εμπορική δραστηριότητα, τις εισαγωγές, τη διανομή ή/και την αποθήκευση προϊόντων (logistic). Το IFS προϋποθέτει τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη κείμενη νομοθεσία για τα τρόφιμα.

Πολύ σημαντικά οφέλη από την πιστοποιημένη εφαρμογή του IFS, προσαρμοσμένου σωστά στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι τα εξής:

  • Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας.
  • Βελτίωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (π.χ νέες συνεργασίες με εταιρείες της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας).
  • Ανεξάρτητη τεκμηρίωσης εφαρμογής της νομοθεσίας.
  • Μείωση των επιθεωρήσεων 2ου μέρους από πελάτες καθώς οι τελευταίοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της επιθεώρησης από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.