Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Εκπαίδευση

Στις μέρες μας, μια σειρά από διεθνής εξελίξεις στον οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τομέα καθιστά αναγκαία για ολοένα και περισσότερους την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμόσιμων στις απαιτούμενες αλλαγές. Αυτές οι εξελίξεις συνεπάγονται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής, ποικίλα και αλληλοσυνδεόμενα προσόντα τα οποία πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς. Ειδικά στον τομέα των επιχειρήσεων η κατάρτιση, έχει γίνει αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας τους.

Η ISOLUTION παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης προς κάθε ενδιαφερόμενο, προσωπικό επιχειρήσεων αλλά και μελλοντικό επιχειρηματία.

Σκοπός των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης από ειδικευμένους εισηγητές, είναι η μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων αιχμής σε ειδικά αντικείμενα.