Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Επισήμανση

Οι ετικέτες αποτελούν σημεία κλειδιά στην πληροφόρηση των καταναλωτών και στις αγοραστικές τους αποφάσεις. Γενικά, απαγορεύονται με το νόμο όλες οι πληροφορίες πάνω στις ετικέτες εκτός αν επιτρέπονται ρητώς. Διάφορες προδιαγραφές προϊόντων μπορεί να είναι υποχρεωτικές, άλλες όμως είναι προαιρετικές και οι οποίες εξυπηρετούν σκοπούς μάρκετινγκ και τοποθέτησης στην αντίληψη των καταναλωτών.

Τα αγροτικά προϊόντα νωπά ή μεταποιημένα που παράγετε εσείς οι ίδιοι, θα πρέπει να έχουν ετικέτες με αντικειμενικές και υποκειμενικές πληροφορίες που να ενδιαφέρουν τον καταναλωτή. Είναι σημαντικό να γίνει διαφοροποίηση ανάμεσα στις επικοινωνιακές ανάγκες (επικοινωνία αντικειμενικών γεγονότων) και σε σκοπούς προώθησης/μάρκετινγκ (υποκειμενικές πληροφορίες ώστε να επηρεαστεί η αγοραστική απόφαση του καταναλωτή).

Διάφορα σημαντικά θέματα θα πρέπει να λάβει υπ’όψιν του ο παραγωγός σχετικά με τις λειτουργίες μάρκετινγκ και προώθησης που επιτελούν οι ετικέτες. Οι ετικέτες και το σχέδιό τους προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών επικοινωνίας με τον καταναλωτή.

Η επισήμανση των τροφίμων αποσκοπεί στο να εξασφαλίζεται η παροχή στους καταναλωτές όλων των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση αυτών των προϊόντων, με σκοπό την προστασία της υγείας τους και των συμφερόντων τους.Άλλες πληροφορίες μπορούν να προβάλλουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος, όπως την προέλευση ή τη μέθοδο παραγωγής.

Η ISOLUTION με εξειδικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνει το σχεδιασμό ετικέτας-συσκευασίας νέων προϊόντων.

Υποχρεωτικές ενδείξεις στη συσκευασία:

  • Την ονομασία πώλησης
  • Τον κατάλογο των συστατικών
  • Την ποσότητα των συστατικών ή των κατηγοριών συστατικών εκφρασμένη ως ποσοστό
  • Την καθαρή ποσότητα του προϊόντος
  • Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
  • Τις ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης (π.χ θ στο γάλα)
  • Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή
  • Τον τόπο καταγωγής ή προέλευσης
  • Τις οδηγίες χρήσεως που πρέπει να δίδονται με τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του τροφίμου
  • Την αναγραφή του κτηθέντος κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου για τα ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ’όγκον.

Η χρήση του Ευρωπαϊκού Σήματος για τα βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 834/ 2007 , 889/2008 και 271/2010, όπως ισχύουν σήμερα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

Η χρήση του Εθνικού Σήματος Αναγνώρισης Πιστοποιημένων Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία. Στην επισήμανση των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός αριθμός έγκρισης του φορέα. Επίσης να γίνεται αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, με αναφορά στα σχετικά συστατικά γεωργικής προέλευσης. Η χρήση του σήματος του Φορέα είναι δυνατή σε προϊόντα που έχουν λάβει την σχετική Άδεια Χρήσης Σήματος.

Σημείωση: Ανάλογα την κατηγορία του τροφίμου υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. Τα παραπάνω αποτελούν τον γενικό κανόνα. Για κάθε περίπτωση υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.