Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Εταιρεία

Εταιρικό προφίλ

H ISOLUTION είναι μια σύγχρονη επιχείρηση παροχής αξιόπιστων εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και εκπόνησης μελετών σε ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων.

Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο, η εμπειρία και η συνεχιζόμενη κατάρτιση των στελεχών & συνεργατών αποτελούν εγγύηση επιτυχούς ολοκλήρωσης των έργων τα οποία εκπονούνται.

Η ISOLUTION παρέχει ολοκληρωμένες, λύσεις που έχουν ως αξία τη δέσμευση, την αξιοπιστία και την αδιάκοπη εστίαση στην επιτυχία του έργου.

Σκοπός μας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων με την παροχή αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Προσωπικό

Το μόνιμο προσωπικό και οι συνεργάτες της ISOLUTION αποτελούνται από επιστήμονες υψηλού επιπέδου με πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία, λειτουργώντας ως προστιθέμενη αξία και προσδίδοντας στην εταιρεία κύρος καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στην Ελλάδα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρήσεων.