Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Μελέτες Βιωσιμότητας – Νέες καλλιέργειες

Καθετοποιημένες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Τυποποίησης

Ως μελέτη σκοπιμότητας/ βιωσιμότητας ορίζεται η διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και της στάθμισης των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών λύσεων για μια σχεδιαζόμενη επιχείρηση.

Σκοπός της οικονομοτεχνικής μελέτης για μια γεωργική επιχείρηση είναι να εξετάσει την βιωσιμότητα της επένδυσης, εντοπίζοντας παράλληλα πιθανές αδυναμίες δίνοντας έτσι απαντήσεις στο ερώτημα: «Θα είναι επιτυχημένη η σχεδιαζόμενη επένδυση;»

Οι σωστά δομημένες Μελέτες Βιωσιμότητας δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση της επιχείρησης να προσδιορίσει και να αξιολογήσει με μετρήσιμους οικονομικούς και μη δείκτες τη δραστηριότητά της και τη μελλοντική της επιβίωση και ανάπτυξη.