Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Υγιεινή Και Ασφάλεια Στην Εργασία

Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία  ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001

H προδιαγραφή OHSAS 18001 και το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, αποτελούν πρότυπα συστήματος διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), βάσει των οποίων μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν οργανισμοί κάθε είδους και μεγέθους. Βοηθούν τους οργανισμούς να παρέχουν έναν ασφαλή και υγιεινό χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους και τους άλλους παρευρισκόμενους.

Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001, περιλαμβάνουν:

 • Τον εντοπισμό των κινδύνων (οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την υγεία ενός εργαζομένου ή επισκέπτη ή εργολάβου από εργασιακούς παράγοντες)
 • Την εκτίμηση της επικινδυνότητας. Ο κατάλογος των κινδύνων πρέπει να εκτιμηθεί ως προς την επικινδυνότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κίνδυνος πρέπει να αξιολογηθεί με κριτήρια:
  • Την πιθανότητα να συμβεί.
  • Την επίπτωση – σοβαρότητα εάν συμβεί.
 • Τις λειτουργικές διαδικασίες ασφάλειας.
 • Τους στόχους και τα προγράμματα για την επίτευξη αυτών.
 • Την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, και
 • Την καταγραφή και διαχείριση ατυχημάτων – παραλίγο ατυχημάτων.

Πολύ σημαντικά οφέλη από την πιστοποιημένη εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001, προσαρμοσμένου στις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας μιας επιχείρησης, είναι τα εξής:

 • Η συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Η προστασία των εργαζομένων από εργασιακούς κινδύνους παρέχοντας τους τη δυνατότητα να απασχολούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από ενδεχόμενο εργατικό ατύχημα και ασθένεια
 • Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, μειώνοντας την επικινδυνότητα μέσω της θέσπισης σκοπών και στόχων ανάθεσης υπευθυνοτήτων
 • Βελτίωση της κουλτούρας Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Συσχέτιση με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001
 • Μείωση των ατυχημάτων και χαμένων ανθρωποωρών
 • Αναγνώριση της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης
 • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών
 • Χρήση των πιστοποιητικών ως εργαλείο marketing- ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών με πελάτες οι οποίοι επιθυμούν συνεργασίες με πιστοποιημένες επιχειρήσεις κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007

Η ISOLUTION με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης αναλαμβάνει το σχεδιασμό του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία στην εταιρεία σας.