Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


Άρθρα

Επιλογή Λύσης για Αντικατάσταση Ψυκτικού Ρευστού R-22 / R-502

28-02-2014, , Άρθρα,

Νίκος Χαριτωνίδης

www.cryologic.gr

Η καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος συμβάλλει σε μείζονες αρνητικές κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη μας. Το φαινόμενο αυτό έγινε αντιληπτό πριν 30 περίπου χρόνια και οδήγησε στη λήψη μέτρων για την κατάργηση των ουσιών που συμβάλλουν σε αυτό. Από τις βασικότερες ουσίες που καταστρέφουν το όζον, είναι τα συνθετικά ψυκτικά αέρια (αλογονάνθρακες), που περιέχουν άτομο χλωρίου (CL) στο μόριό τους. Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτών των αερίων είναι το R-12 (χλωροφθοράνθρακας) και το R-22 (υδροχλωροφθοράνθρακας). Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ θεσμοθέτησε τη σταδιακή κατάργηση αυτών των αερίων, με κριτήριο προτεραιότητας το βαθμό καταστροφής που προκαλούν στο όζον.

Διαβάστε Ολόκληρο το Άρθρο

About Isolution