Αρχική|Εγγραφή|Σύνδεση


Loading...Loading...


GDPR – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Ο νέος Κανονισμός της προστασίας των δεδομένων αποτελεί νέα νομοθετική δέσμη με σκοπό την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κανόνων της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα νέο, ενιαίο και άμεσα εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.

Ο κανονισμός έχει έναρξη ισχύος από 25/05/2018 και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική.

Τι πρέπει να ξέρει η επιχείρηση για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε:

H ISOLUTION με εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων που αποτελείται από μηχανικό πληροφορικής, νομικό και σύμβουλο διασφάλισης ποιότητας παρέχει αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προσαρμογή επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του κανονισμού.